Studiespesialisering
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
TipPin
AK

OiMG er en forkortelse for "opplæring i mindre grupper". Det er det samme som tidligere het allmennpraktisk.

Vår undervisning tar utgangspunkt i hver enkelt elevs evner og forutsetninger, og blir således individuelt tilrettelagt for hver enkelt. Alle har sin egen timeplan. Den overordnede målsettingen er i størst mulig grad å selvstendiggjøre elevene. Den enkeltes behov vil derved bestemme timeplanens innhold.

Tilbudet vårt her ved skolen spenner vidt for å dekke flest mulig behov. I klassen dekker vi de tradisjonelle skolefagene som norsk, regning osv. Her er PC’ene et hyppig brukt hjelpemiddel (vi er for øvrig også knyttet til internett). Ved behov lager vi også egne læremidler, for eksempel i norsk, hvor vi da kan tilrettelegge læremiddelet til den enkelte, for eksempel ved hjelp av bilder.

Vi har eget kjøkken med tanke på de elevene som er/skal i egen bolig og trenger opplæring i matlaging, bruke komfyr, oppvaskmaskin osv., for at de skal være mest mulig selvhjulpne. Et eget opplæringsprogram er utviklet ved hjelp av digitalt kamera, PC og lamineringsmaskin hvor opplæringen tilpasses den enkelte elev.

Elevene har mulighet for å benytte svømmehall. Enten alene, sammen med andre elever i klassen, eller integrert i andre klasser ved skolen. Det samme gjelder også for idrettshall og styrketreningsrom.

En dag i uka er avsatt til ekskursjoner, hvor målsettingen spenner over sosial trening, fysisk fostring, naturopplevelser, forberedelse til arbeidslivet og selvutvikling. Ekskursjonene vil være til store og små bedrifter, fisketurer på sjøen og i ferskvann og isfiske om vinteren, turer i skog og mark hvor man lærer å lage bål, lage mat på stormkjøkken osv. Vi forsøker også å få til en tur med overnatting i løpet av skoleåret.

Integrering med andre klasser/elever etter behov og der det føles naturlig. Vi tilstreber hvert år å få tak i elevassistenter som følger våre elever i midttimene. Dette er elever fra andre klasser ved skolen som gjerne har dette som en del av et prosjekt, praksis eller lignende. Vi har også hatt elever utplassert i andre klasser ved skolen i enkelttimer, det være seg på byggfag, hotell- og næringsmiddelsfag eller idrettsfag.

Kontaktperson: Unni Wærstad
Tlf.: 35985251