Studiespesialisering
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
TipPin
AK

Siden idrettslinja også gir generell studiekompetanse, har elevene de fleste allmennfagene som også fins på studiespesialisering:

Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 0 0
2. Fremmedspråk 4 4 0
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Historie 0 2 4
Samfunnsfag 0 3 0
Geografi 0 2 0
Religion og etikk 0 0 3

I tillegg til dette har idrettselevene sine programfag i idrettsfag, hvor det både er teori og praksis med en rekke forskjellige aktiviteter. Antall timer idrettsfag pr. uke over tre Śr er:

Idrettsfag Vg1 Vg2 Vg3
Treningslære 2 3 5
Aktivitetslære 5 5 5
Toppidrett og breddeidrett 5 5 5
Treningsledelse 0 2 4
Idrett og samfunn 0 2 3
Valgfrie programfag 5 5 5

I teorien er det blitt mer fleksibelt hvor mange timer det skal undervises i hvert enkelt fag på hvert trinn, men det skal være til sammen 7 uketimer i disse felles programfagene (tidligere studieretningsfag) for Vg1, 12 timer for Vg2. Det skal i tillegg velges 5 uketimer i fordypning. Det kan være breddeidrett, friluftsliv, lederutvikling, toppidrett eller et programfag fra studiespesialisering.

Resten av timene er felles allmenne fag og noe valgfag. Det bør understrekes at elevene på ID og AF (studiespesialisering fra 2006/07) går i felles klasser, noe som gjør det lettere for ID-elevene å velge studieretningsfag (programfag) fra AF (studiespesialisering). I 2. og 3. klasse kan en velge mellom samfunnsfag, matematikk og ekstra aktivitetslære (se over). Denne aktivitetslæra kan avspaseres i skoletida (dvs. at en får fri eller gjør lekser i skoletida) mot at en har treninger på fritida. Dette passer svært godt for aktive ungdommer, og for de som sikter seg inn på en toppidrettskarriere.

For elever som driver håndball, har vi i år et spesialopplegg hvor de to ganger i uka spiser et måltid mat og trener rett etter skolen. Disse timene kan avspaseres i skoletida. Til neste år vil vi prøve å utvide dette til å gjelde fotballspillere også. Vi har også et spesialopplegg for rideinteresserte.

Vi pleier å ha ca. to ekskursjoner hvert år. Dette er blant annet ski- og brettkurs, kanotur, sykkeltur og vintertur. Krokheia, Rauland, Hardangervidda, Kongsberg og Hovden er blant de aktuelle stedene. Elevene mener selv at disse ekskursjonene er høydepunktene i de tre årene ved Kragerø videregående skole. Vi legger vekt på at disse turene skal bli så trivelige som mulig.

3. klasse idrett og friluftsliv
i Bambles skoger nov. 2006
Elever fra idrettslinja
dykker våren 2006
3. klasse idrett på
sykkeltur august 2006
3. klasse idrett på
sykkeltur august 2005
2. klasse idrett på fottur
i fjellet høsten 2004
Kragerø Blad Vestmar med
reportasje om idrettslinja
Grunnkurs idrett/allmenn
på "bli-kjent"-tur til Mølen
3. klasse idrett på
sykkeltur august 2002
Flere bilder fra
ulike aktiviteter
Ulike emner fra faget
idrett, kultur og samfunn
Spørreundersøkelse om
trening, helse og vaner
Kragerø IF
Allianseidrettslag
Kragerø IF
Håndball
Kragerø IF
Fotball
Kragerø
Ridesenter