121*** Modalverb + infinitiv eller perfektum 1

Oversett til tysk. Her er det setninger i presens, preteritum og perfektum. Når det er et modalt hjelpeverb i setningen, er det bare dette hjelpeverbet som personbøyes i presens eller preteritum, mens hovedverbet står i infinitiv. Også i perfektum er det hjelpeverbet, en form av 'haben' eller 'sein', som personbøyes, mens hovedverbet står i perfektum partisipp. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

I dag vil jeg reise til Oslo.
Jeg har allerede gjort leksene mine.
Du får ikke (lov til å) reise alene til Spania.
Når har de kommet hjem?
Nå må vi finne boka.
Doris har arbeidet på en restaurant i Oslo.
I dag har vi vært hjemme.
Boris kunne iallfall spille tennis.
Vi kan ikke engang spille fotball.
Etter en time har jeg gått hjem.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for verb > Hovedside for tysk grammatikk >