118*** Modalverb i preteritum + infinitiv

Oversett til tysk. Her er det setninger med modale hjelpeverb i preteritum og hovedverbet i infinitiv. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

De kunne slett ikke danse.
Han ville overhodet ikke spise fisk.
Du skulle ikke sitte her.
Fikk dere ikke (lov til å) komme?
Hun måtte gå tidlig hjem.
Jeg kunne ikke fortelle alt.
Det skulle dere vite.
Doris og Hans måtte besøke foreldrene.
Jeg fikk ikke (lov til å) være hjemme.
I går kunne vi ikke bade.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for verb > Hovedside for tysk grammatikk >