117*** Modalverb i presens + infinitiv

Oversett til tysk. Her er det setninger med modale hjelpeverb i presens og hovedverbet i infinitiv. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Jeg kan overhodet ikke synge.
Vi kan kanskje komme i morgen.
Du får ikke (lov til å) røyke.
Må dere allerede gå hjem?
Peter skal ikke være alene.
Vi vil ikke vente her.
Sabine og Sandra må sitte rolig.
Jeg må dessverre gå hjem.
De kan ikke spille fotball.
I dag vil jeg ikke arbeide.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for verb > Hovedside for tysk grammatikk >