100*** Preteritum: Blanding

Oversett til tysk setninger med verb i preteritum. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Jeg kom tidlig hjem.
Vi var aldri hjemme.
Heinz hadde nesten ingen penger.
Hørte du overhodet ingen ting?
I går ble Julia syk.
Foreldrene mine kjørte til Oslo.
Jeg var alltid lykkelig.
Vi kjøpte bare en avis.
Renate arbeidet svært flittig.
Alle fant denne saken svært interessant.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for verb > Hovedside for tysk grammatikk >