124*** Modalverb + infinitiv eller perfektum 4

Oversett til tysk. Her er det setninger i presens, preteritum og perfektum. Når det er et modalt hjelpeverb i setningen, er det bare dette hjelpeverbet som personbøyes i presens eller preteritum, mens hovedverbet står i infinitiv. Også i perfektum er det hjelpeverbet, en form av 'haben' eller 'sein', som personbøyes, mens hovedverbet står i perfektum partisipp. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Vi har kjørt til Hamburg.
Jeg har hentet koppene på kjøkkenet.
Han får ikke (lov til å) være alene hjemme.
I forgårs har hun reist til Frankrike.
Nå skal barna regne oppgaver.
I dag har jeg spist hos foreldrene mine.
Gutten har endelig blitt flittig.
Vi kunne se alt tydelig.
I går kveld måtte vi være hjemme.
I dag har de vært virkelig sure.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for verb > Hovedside for tysk grammatikk >