123*** Modalverb + infinitiv eller perfektum 3

Oversett til tysk. Her er det setninger i presens, preteritum og perfektum. Når det er et modalt hjelpeverb i setningen, er det bare dette hjelpeverbet som personbøyes i presens eller preteritum, mens hovedverbet står i infinitiv. Også i perfektum er det hjelpeverbet, en form av 'haben' eller 'sein', som personbøyes, mens hovedverbet står i perfektum partisipp. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

I morgen vil hun reise til Bergen.
Vi har fått en ny lærer.
Jeg kan dessverre ikke vente.
Når har du vært hjemme?
Her kan vi ikke bli.
Nå har du spist for mye.
Foreldrene mine har blitt syke.
Vi måtte være hjemme hele dagen.
Barna får ikke (lov til å) se denne filmen.
Vi har svømt over elva.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for verb > Hovedside for tysk grammatikk >