115**** Setninger i preteritum og perfektum: Uregelrette

Skriv setningene om fra presens til preteritum og perfektum. Her er det både uregelrette svake og andre varianter. Pass på store og små bokstaver på vanlig måte. Er svaret galt, kan du fortsette til du har klart det. Du får ett minuspoeng for hvert mislykte forsøk i feltet nederst - og to plusspoeng for hvert riktige svar.

Presens: Preteritum: Perfektum:
Ich bin zu Hause.
Die alte Kirche brennt.
Die Kinder denken nicht.
Bist du krank?
Beate kennt ihn.
Die Leute werden froh.
Paul rennt schnell.
Ich werde älter.
Pia weiß nicht.
Die Schüler werden krank.
Ich nenne ein Beispiel.
Wir wissen nichts.
Die anderen sind hier.
Das bringt nichts.
Du hast Glück.
Du kan nå få av 60 mulige poeng og har klart . Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for verb > Hovedside for tysk grammatikk >