114*** Setninger i preteritum og perfektum: Sterke

Skriv setningene om fra presens til preteritum og perfektum. Her er det bare sterke verb. Pass på store og små bokstaver på vanlig måte. Er svaret galt, kan du fortsette til du har klart det. Du får ett minuspoeng for hvert mislykte forsøk i feltet nederst - og to plusspoeng for hvert riktige svar.

Presens: Preteritum: Perfektum:
Ich lese die Zeitung.
Das Mädchen kommt jetzt.
Die Kinder essen Pizza.
Siehst du etwas?
Christa und Pia laufen.
Wir treffen uns später.
Ich gehe nach Hause.
Man versteht nichts.
Die Leute schreiben Briefe.
Die Eltern trinken Kaffee.
Die Familie sitzt im Garten.
Wir bekommen Hilfe.
Oma liegt im Bett.
Es geschieht überhaupt nichts.
Ich nehme den roten.
Du kan nå få av 60 mulige poeng og har klart . Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for verb > Hovedside for tysk grammatikk >