113*** Setninger i preteritum og perfektum: Svake

Skriv setningene om fra presens til preteritum og perfektum. Her er det bare svake verb. Pass på store og små bokstaver på vanlig måte. Er svaret galt, kan du fortsette til du har klart det. Du får ett minuspoeng for hvert mislykte forsøk i feltet nederst - og to plusspoeng for hvert riktige svar.

Presens: Preteritum: Perfektum:
Ich spiele Schach.
Dieter arbeitet fleißig.
Die Kinder setzen sich.
Hörst du etwas?
Rolf kauft Geschenke.
Wir reparieren das Auto.
Ich reise nach Oslo.
Man versucht alles.
Die Leute lachen herzlich.
Die Eltern sonnen sich.
Die Familie macht Urlaub.
Wir erzählen die Wahrheit.
Oma wohnt in München.
Was passiert heute?
Ich kriege gutes Essen.
Du kan nå få av 60 mulige poeng og har klart . Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for verb > Hovedside for tysk grammatikk >