122*** Modalverb + infinitiv eller perfektum 2

Oversett til tysk. Her er det setninger i presens, preteritum og perfektum. Når det er et modalt hjelpeverb i setningen, er det bare dette hjelpeverbet som personbøyes i presens eller preteritum, mens hovedverbet står i infinitiv. Også i perfektum er det hjelpeverbet, en form av 'haben' eller 'sein', som personbøyes, mens hovedverbet står i perfektum partisipp. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

I går har han kommet til meg.
I Wien har Per og Kari lært tysk.
Vi kan kanskje komme i morgen.
De har virkelig reist til Italia.
I dag vil vi ikke gå på kino.
Thea og Jan har bodd i Köln en gang.
Sønnen har alltid vært vennlig.
Vi måtte allerede forlate festen.
På skolen må man være flittig.
Vennen min har blitt syk i dag.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for verb > Hovedside for tysk grammatikk >