143** Flertall av substantiv 1

Sett inn rett flertallsform av substantivet. Er svaret galt, kan du fortsette til du har klart det. Du får ett minuspoeng for hvert mislykte forsøk i feltet nederst - og ett plusspoeng for hvert riktige svar.

der Tisch die die Dame die
das Fest die der Tag die
die Klasse die das Bein die
der Platz die die Grenze die
der Film die der Ball die
die Reise die das Spiel die
der Preis die die Kirche die
die Schule die der Stern die
die Banane die das Stück die
der König die die Wohnung die
der Beruf die die Speisekarte die
die Klarinette die das Papier die
der Weg die die Tante die
das Heft die der Pass die
die Aufgabe die das Tor die
Du kan nå få av 30 mulige poeng og har klart . Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for substantiv > Hovedside for tysk grammatikk >