156***** Substantiv: Svake hankjønnsord

Oversett til tysk. Pass ikke minst på svake hankjønnsord. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Hun har besøkt en gutt i Oslo.
Jeg snakket med presidenten.
Vi har bare sett ett eneste menneske.
I Afrika så vi en løve.
Vi har truffet svensken.
Hun bor hos en finne i Helsinki.
Har du funnet dansken?
Jeg kjenner franskmannen, herr Dupont.
Gutten spiller ofte håndball.
Han er en venn av journalisten.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for substantiv > Hovedside for tysk grammatikk >