149**** Substantiv: Kjønn 5

Bestem kjønnet ved å skrive den rette bestemte artikkelen. Bruk små bokstaver. Noen regler fins, men i mange tilfeller er det rett og slett et spørsmål om å lære seg kjønnet på vanlige ord. Er svaret galt, kan du fortsette til du har klart det. Du får ett minuspoeng for hvert mislykte forsøk i feltet nederst - og ett plusspoeng for hvert riktige svar. (Du kan prøve så mange ganger du vil, men det burde jo holde med tre forsøk!)

Sportlerin Kritik Ei Besitzer
Qualität Vetter Eigentum Erlebnis
Rhein Arbeit Fahrrad Fach
Freundschaft Vormittag Tradition Rennwagen
Klarinette Computer Donau Rechnung
Atlantik Kusine Lesebuch Studium
Enkel Finnin Polizist Enkelin
Fluss Klima Seite Trinken
Feuer Finne Geige Grieche
Elbe Tendenz Lokal Wohnung
Hemd Dorf Griechin Erholung
Bodensee Tür Rock Städtchen
Schlips Main Polizistin Fahrt
Lied Polin Pole Flöte
Rathaus Natur Sportler Verbindung
Du kan nå få av 60 mulige poeng og har klart . Regler >
Hovedside for substantiv > Hovedside for tysk grammatikk >