144*** Flertall av substantiv 2

Sett inn rett flertallsform av substantivet. Er svaret galt, kan du fortsette til du har klart det. Du får ett minuspoeng for hvert mislykte forsøk i feltet nederst - og ett plusspoeng for hvert riktige svar.

der Hunddie die Zeitungdie
das Bootdie der Manndie
die Fraudie das Kinddie
der Norwegerdie die Mutterdie
das Hausdie der Sohndie
die Katzedie das Jahrdie
der Arbeiterdie die Woche die
das Messerdie der Wagendie
die Blumedie das Pferddie
der Vaterdie die Türdie
das Fensterdie der Monatdie
die Stundedie das Schafdie
der Amerikanerdie der Lehrer die
das Buchdie der Apfeldie
die Rechnungdie das Brotdie
Du kan nå få av 30 mulige poeng og har klart . Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for substantiv > Hovedside for tysk grammatikk >