Tilbake  Grammatikk Animasjon Gloseøvelser  Quiz  Schüleraustausch  Medier 

Q u i z
 

Beantworten Sie zuerst alle Fragen! Sie erfahren die Zahl der richtigen Antworten - nicht was richtig oder falsch ist.

Ergebnis :  

Test kunnskapene dine om Tyskland og tyske forhold i første rekke, men det er også spørsmål knyttet til naboland der det snakkes tysk. Oppgavene er delt inn i ulike temaer som geografi, historie og diverse emner fra samfunns- og kulturliv. (Til det siste regnes vel også sport?)

Noen spørsmål kan du nok finne svar på i presentasjonen på disse sidene, men det gjelder nok ikke i de fleste tilfellene. For hvert tema eller hver testrunde er det ti spørsmål, og først etter at alle ti spørsmål er besvart, kan du få tilbakmelding om hvor mange du har klart, ikke hva som er riktig eller galt, slik det også understrekes på tysk til venstre. Ellers blir det for lett!

For øvrig står selvfølgelig alt på tysk!

Og så er det bare å velge et tema under!

Landeskunde 1 Landeskunde 2 Landeskunde 3 Landeskunde 4
Geschichte 1 Geschichte 2 Geschichte 3 Politik & Wirtschaft
Literatur 1 Literatur 2 Medien Musik
Kunst & Kultur Wintersport Fußball Andere Sportarten