68*** Andre pronomen

Oversett til tysk. Her gjelder det å væære nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

De har truffet hverandre i dag.
Denne mannen har ikke sagt noe.
Denne kvinnen vil si noe.
Hvem har kommet? Ingen har kommet.
Har jeg virkelig gjort alt riktig?
De gleder seg, men jeg gleder meg ikke.
Her får man ikke (lov til å) være alene.
En eller annen har sagt noe.
Vi treffer hverandre i denne kirken.
Man må ikke alltid arbeide.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for pronomen > Hovedside for tysk grammatikk >