• Røde felt danner navnet på en tysk by.
  • Bruk store bokstaver her (Caps Lock!).
  • Flytt enklest med tabulatortasten.
  • Klikk "sjekk" for å kontrollere.
  • Ikke noe skjer om ikke alt er helt riktig.
  • Kartet med byen vises om alt er korrekt.
    1) igjen
        2) oppe
    3) morsom, lystig
        4) tidlig
        5) seint
        6) fargerik
      7) nede
          8) r
    9) straks
Nyttige småord 1 Nyttige småord 2 Nyttige småord 3 Nyttige småord 4
Nyttige småord 5 Mat og drikke Musikk Transport og reiser
Sport Dyr Kroppen Utdanning
Arbeidsliv Miljø Klær Tilbake/gloseøvelser