• Røde felt danner navnet på en tysk by.
  • Bruk store bokstaver her (Caps Lock!).
  • Flytt enklest med tabulatortasten.
  • Klikk "sjekk" for å kontrollere.
  • Ikke noe skjer om ikke alt er helt riktig.
  • Kartet med byen vises om alt er korrekt.
    1) i stykker
        2) også
      3) alltid
    4) sikkert
      5) noe
        6) moden
      7) sur
    8) heller
        9) altså
10) ca.
  11) trist
        12) ca.
  13) riktig
          14) aldri
Nyttige småord 1 Nyttige småord 2 Nyttige småord 3 Nyttige småord 4
Nyttige småord 5 Mat og drikke Musikk Transport og reiser
Sport Dyr Kroppen Utdanning
Arbeidsliv Miljø Klær Tilbake/gloseøvelser