• Røde felt danner navnet på en tysk by.
  • Bruk store bokstaver her (Caps Lock!).
  • Flytt enklest med tabulatortasten.
  • Klikk "sjekk" for å kontrollere.
  • Ikke noe skjer om ikke alt er helt riktig.
  • Kartet med byen vises om alt er korrekt.
  1) derfor
2) for øvrig
    3) sjelden
            4) slik
      5) alvorlig
    6) dessverre
      7) derfor
          8) ofte
      9) rolig
        10) glad
Nyttige småord 1 Nyttige småord 2 Nyttige småord 3 Nyttige småord 4
Nyttige småord 5 Mat og drikke Musikk Transport og reiser
Sport Dyr Kroppen Utdanning
Arbeidsliv Miljø Klær Tilbake/gloseøvelser