194***** Hovedsetninger, leddsetninger og infinitivsgrupper 2

Oversett til tysk. Her er det både hovedsetninger, leddsetninger og infinitivsgrupper. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Etter at de hadde kjørt, var det svært rolig.
Hvis dere har tid, har jeg en oppgave til dere.
De har arbeidet mye for å finne den løsningen.
Det må jeg undersøke før jeg kjøper noe.
Her må vi altså vente til de kommer.
Jeg har vært tålmodig, men nå er det for seint.
Hun gav dem en blomst for å takke dem.
Da vi satte oss, kom en ung mann.
Jeg håper å kunne reparere CD-spilleren.
Jeg spør bare om du kanskje har tid.
Antall riktige setninger:  Regler og konjunksjoner >
Hovedside for konjunksjoner > Hovedside for tysk grammatikk >