193**** Hovedsetninger, leddsetninger og infinitivsgrupper 1

Oversett til tysk. Her er det både hovedsetninger, leddsetninger og infinitivsgrupper. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Han har forsøkt alt for å løse oppgava.
Hvis du har tid, går vi og bader.
De bor i Paris for å studere kunst.
Før jeg går hjem, må jeg treffe deg.
Alt har klaffet, og de har hatt flaks.
Hvis du har flaks, har du en liten sjanse.
Han forlot kontoret for å treffe en venn.
Etter at de hadde vunnet, var de glade.
Selv om de har mye penger, spiser de bare suppe.
Da vi kom til Köln, var det allerede svært seint.
Antall riktige setninger:  Regler og konjunksjoner >
Hovedside for konjunksjoner > Hovedside for tysk grammatikk >