170**** Ord og uttrykk 4

Oversett til tysk. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

I overmorgen kan jeg kanskje ikke komme.
Vi kjenner dessverre verken mannen eller kvinnen..
Både onkelen min og tanta mi er alltid hjemme.
De fleste barna kommer nesten alltid tidlig hjem..
Svært ofte har vi altfor mye å gjøre.
Hvorfor har du bare dårlige karakterer?
Jeg kommer helst så seint som mulig.
Han har allerede gjort alt galt.
Slike oppgaver er svært sjelden moro.
Dessuten har jeg iallfall ingen problemer.
Antall riktige setninger:   
Hovedside for diverse > Hovedside for tysk grammatikk >