18**** Ulike typer setningsledd 2

Oversett setninger som til sammen inneholder subjekt, predikativ, sammenlikningsledd, direkte objekt, indirekte objekt og verb som tar dativ til tysk. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Jenta har hjulpet faren.
Gutten besøker venninna.
Mora gav sønnen en gave.
Sønnen takket mora.
Naboene har et barn.
Barnet er en gutt.
Eleven har spurt læreren.
Læreren har svart eleven.
Bøkene tilhører foreldrene.
Sønnen er så stor som faren.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for analyse > Hovedside for tysk grammatikk >