4* Direkt objekt 2

Skriv om disse setningene ved å bytte ut alle substantiv som er understreket, med dem som står i parentes. Da er det som kjent også noen artikkelformer som kanskje må forandres! Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme, f.eks. bestemt/ubestemt artikkel, om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal skrives om. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Ich kenne den Sohn. (Tochter)
Sebastian hat eine Tante in Freiburg. (Onkel)
Ich habe einen Wagen gekauft. (Auto)
Frank hat einen Pullover bekommen. (Jacke)
Das Buch hat Heinrich Böll geschrieben. (Roman)
Ich habe den Vater getroffen. (Eltern)
Tanja hat den Kaffee gekocht. (Suppe)
Rainer hat ein Kind in Augsburg besucht. (Sohn).
Das Kind habe ich jetzt kennen gelernt. (Kinder)
Ich habe eine Gabel geholt. (Messer)
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for analyse > Hovedside for tysk grammatikk >