11*** Predikativ, indirekte og direkte objekt (og subjekt) 1

Skriv om disse setningene med subjekt, predikativ og direkte objekt ved å bytte ut alle substantiv som er understreket, med dem som står i parentes. Da er det som kjent også noen artikkelformer som må forandres! Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme, f.eks. når det gjelder bestemt/ubestemt artikkel, om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Die Frau hat einen Sohn. (Mann, Tochter)
Der Junge ist ein Freund von mir. (Mädchen, Freundin).
Japan ist ein Land in Asien. (BRD, Staat, Europa)
Die Mutter kauft dem Sohn eine Mütze. (Vater, Tochter, Ball)
Das Auto ist ein Mercedes. (Wagen, Volkswagen).
Der Junge trägt eine Jacke. (Mädchen, Mantel)
Die Schwedin hat bei IKEA ein Sofa gekauft. (Schwede, Tisch)
Der Mann zeigte der Frau einen Park. (Lehrerin, Schüler, Buch).
Die Freundin ist eine Frau aus Mannheim. (Freund, Mann)
Die Schwester kenne ich nicht. (Bruder)
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for analyse > Hovedside for tysk grammatikk >