24**** Analyse og pronomen 4

Oversett setninger med subjekt, indirekte objekt, direkte objekt og noen verb som styrer dativ, til tysk. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Jeg har dessverre ikke sett han.
Vi hjelper deg alltid.
Jeg forteller deg alt.
Han er så ung som jeg.
Jeg takker dere hjertelig.
Vi gir henne en gave.
Han besøker dem aldri.
Jeg hjelper dem ofte.
Hvorfor kommer dere allerede i dag?
Viser du meg veien?
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for analyse > Hovedside for tysk grammatikk >