22** Analyse og pronomen 2

Oversett setninger med subjekt og direkte objekt til tysk. Her gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Jeg besøker deg i morgen.
Jeg treffer henne allerede i dag.
Vi besøker dere dessverre sjelden.
Dere kommer også snart.
Han elsker henne iallfall ikke.
De kommer kanskje i morgen.
Vi spør dem aldri.
Jeg finner han alltid.
Hun besøker oss ofte.
Vi treffes (treffer hverandre) i morgen.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for analyse > Hovedside for tysk grammatikk >