14*** Setninger med "det fins"/"det er"

Oversett setninger med "es gibt" + A og "es ist"/"es sind" + N til tysk. Bruk alltid "es gibt" for "det fins" og "es ist"/"es sind" for "det er" i denne øvelsen, selv om det motsatte i de fleste tilfellene ville være like riktig. Som vanlig gjelder det å være nøyaktig, for alt må stemme om svaret skal godtas. Skriv alltid i feltet til venstre under setningen som skal oversettes fra norsk. Fasitsvaret dukker opp til høyre når svaret er avgitt.

Det fins en kulepenn på bordet.
Det fins mange løsninger.
Det er to stoler på kontoret.
Det fins en jernbanestasjon her.
Det er en mann fra Sveits.
Det er tre elever i klasserommet.
Det fins et hotell i byen.
Det fins en park i nærheten.
Det fins ingen kopper på kjøkkenet.
Det er mange blomster i hagen.
Antall riktige setninger:  Regler og bøyningsmønster >
Hovedside for analyse > Hovedside for tysk grammatikk >