Rådgiver
Logoped
T-leder
Eksamen
PPT
OT
Helse

Med rådgiveren kan elevene snakke om fagvalg, fagvansker, personlige problemer, konsentrasjons- og trivselsproblemer m.m. Rådgiveren kan formidle kontakt til andre sakkyndige om nødvendig - og gir informasjon om yrke og utdanning og om søknad til videreutdanning. Disse opplysningene slås også opp utenfor rådgiverkontoret og på elevenes oppslagstavler. I perioder av skoleåret har rådgiveren også treffetider om ettermiddagen.

Rådgiver:

Marit Haug

Kontor: Midtbygget, 2. etasje

Telefon:
35 98 52 25
Treffetider: Alle ukedager

Logopeden kan skrive ut attester for lese- og skrivevansker, som kan legges ved eksamensbesvarelser. Etter vurdering av behovet vil logopeden ha kortere kurs til hjelp i rettskriving for dyslektikere.

T-leder har ansvaret for å kartlegge elever med spesielle vansker, for spesialpedagogisk rådgiving og tilrettelagt opplæring.

Tone Seim er også ansvarlig for gjennomføring av eksamen ved Kragerø videregående skole. Av kontorpersonalet er det for øvrig Anne Synnøve Grønstad (35985221) som har ansvaret for oppmelding for privatister og for mye av den praktiske oppfølgingen av eksamen.

Logopedtjeneste/T-leder:
Spesialrådgiver Tone Seim
Kontor: Midtbygget, 2. etasje
Telefon: 35 98 52 30
Treffetider: Alle ukedager

Vurdering i
videregående opplæring
Eksamen i
videregående opplæring
Klage på vurdering av
av elever og lærlinger

Med psykologen kan en snakke om psykiske problemer som angst, tristhet og mistilpasning. En kan få hjelp i livskriser og om en har vanskelige hjemmeforhold. Psykologen kan også formidle kontakt til annet fagpersonell. Kragerø videregående skole er koblet til PP-tjeneste i Porsgrunn, som har kontortid én dag i uka.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste:
Laila Tambs
Kontor: Midtbygget, 2. etasje
Telefon: 35 98 52 23
Treffetider: annenhver onsdag 12-15
(uker med oddetall)

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du

 • ikke har søkt videregående opplæring
 • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
 • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
 • ikke er i arbeid
 • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten

Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Opplæringen skal så langt som mulig føre fram til formell kompetanse.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

Du kan selvsagt ta direkte kontakt med oppfølgingstjenesten. Nærmeste videregående skole eller inntakskontoret kan gi deg adresse og telefon til oppfølgingstjenesten i ditt område.

Oppfølgingstjeneste: Jan Solum
Kontor: Midtbygget, 2. etasje
Telefon: 35 98 52 28
Treffetider: torsdager og fredager

Skolehelsetjenesten

Helsesøster er en del av kommunens folkehelsearbeid.

Skolehelsetjenesten skal bidra til å:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdom og skade

Ta kontakt med helsesøster dersom du:

 • Trenger noen å prate med
 • Har spørsmål i forhold til ernæring og fysisk aktivitet
 • Har spørsmål i forhold til kropp, sex og samliv
 • Har problemer eller spørsmål i forhold til rus, alkohol eller tobakk
 • Har problemer eller spørsmål i forhold til din psykiske eller fysiske helse
 • Trenger kondomer, resept på p-piller, angrepille, klamydiatest, graviditetstest, hørsel- eller synstest

HELSESØSTER HAR TAUSHETSPLIKT, men etter ønske fra eleven kan kontakt med foreldre, lærer, psykolog eller lege formidles.

Både foreldre og lærere kan ta kontakt med helsesøster hvis de er bekymret for en ungdom. Helsetjenesten ønsker i størst mulig grad å samarbeide med foresatte og skolen.

Du kan også kontakte Helsestasjonen på Tangen, Gamle Kragerøvei 12, telefon 35986320. Helsestasjonen for ungdom er åpen på torsdager fra 15.00 til 18.00. Der er det lege i partallsuker.

Helsesøster: Liv Hegna
Kontor: Midtbygget, 2. etasje (237)
Telefon: 35 98 52 23 (mobil: 99217454)
Treffetider:  Torsdag  kl. 09.00 - 15.00
   Fredag  kl. 09.00 - 15.00

Helsesøster: Linda Kristiansen
Delvis i permisjon skoleåret 2011/12
Telefon: 99219834: Ta kontakt!

Miljøarbeideren vil arbeide forebyggende for å sette ungdom i stand til å takle eget liv og personlighetsutvikling. Dessuten følger han opp elever med personlige problemer, vanskelige sosiale forhold, rusproblemer, som opplever kriser og akutte livskonflikter, og som bor hjemmefra og trenger støtte. I tillegg vil han samarbeide med og veilede foreldre i forbindelse med vanskelige livssituasjoner for ungdom, blant annet ved skilsmisse. Samarbeid med og veiledning av skolens ansatte når det gjelder spesielle elever eller elevgrupper, hører også til hans oppgaver, samtidig som han er elevens talsmann i alle situasjoner.

Miljøarbeider:
Ronny Låås
Telefon: 35 98 52 12
Treffetider: onsdager, torsdager og fredager

Her er en samlet oversikt over voksenpersoner du kan henvende seg til hvis du har behov, ikke bare på skolen, men også utenfor, både i Kragerø og Drangedal kommune.

Rådgivere
Helsesøster
Psykolog
Ungdommens helsestasjon Kragerø
Ungdommens helsestasjon Drangedal
Barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP)