Skoletilbud 11/12
Studiespesialisering
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
Tip
AK

Du som velger teknikk og industriell produksjon, bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Vg1 i teknikk og industriell produksjon tilsvarer på mange måter det tidligere grunnkurset maskin og mekaniker, som vi har hatt ved Kragerø videregående skole.

Vg1 i teknikk og industriell produksjon kan altså åpne for en nærmest uendelig mengde utdanningsveier. Det er mulig å ta fagbrev og svennebrev for en rekke fag og yrker. En annen mulighet er påbygging til generell studiekompetanse.

Ved Kragerø videregående skole ble det i skoleåret 2007/08 også startet et kurs i Vg2 industriteknologi. Dette fins også i skoleåret 2010/11.

Dessuten er det mulig å oppnå generell studiekompetanse ved å fortsette med ettårig påbyggingskurs etter å ha fullført Vg2.

Kunnskapsløftet
Vg1

Lenker til fagbeskrivelser:

Uketimer/fellesfag Vg1:
3 Engelsk
2 Kroppsøving
3 Matematikk - praktisk /
3 Matematikk - teoretisk
2 Naturfag
2 Norsk

Uketimer/felles programfag Vg1:
5 Dokumentasjon og kvalitet
7 Produksjon
5 Tekniske tjenester
Uketimer/prosjekt til fordypning:
6 Prosjekt til fordypning

Uketimer/fellesfag PIT Vg2:
2 Engelsk
2 Kroppsøving
2 Norsk
3 Samfunnsfag

Uketimer/programfag PIT Vg2:
5 Dokumentasjon og kvalitet
7 Produksjon
5 Tekniske tjenester
Uketimer/prosjekt til fordypning:
9 Prosjekt til fordypning

Undervisning i TIP/PIN ved KVS