Skoleruta
Aktivitetsplaner
Timeplaner
Boklister
Læreplaner

Timeplan 2011/12 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE 29.08.11 09:37
2PIN   Vg2 Produksjons- og industriteknikk
1BAA 1BAB 1HSA 1HSB 1HSC 1IDA 1IDB 1IDC 1STA 1STB 1STC 1TIA 1TIB 2BUA 2BYG
2HEA 2PIN 2IDR 2REA 2SAM 3IDR 3REA 3SAM 3PBA 3PBB 1INF VO-HSF NyGivYF NyGivSF IPAD
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1 8.15
9.00
Solum
SOLJ
Teorirom (27) 6-209
PIN2001
Vg2 Produksjon
*Bjørkkjær
*BJØP
Teorirom (27) 6-209
PIN2002
Vg2 Reparasjon og vedlike
Andresen
ANDS
Teorirom (27) 6-209
PFO4209
Vg2 Prosjekt til fordypni
*Enggrav
*ENGG
Dataverksted (29) 2-140 A
PIN2003
Vg2 Dokumentasjon og kval
Oppebøen.
OPPA
Gammel hall (30) SAL-1
KRO1002
Vg2 Kroppsøving
1)
2 9.05
9.50
Solum
SOLJ
Teorirom (27) 6-209
PIN2001
Vg2 Produksjon
*Bjørkkjær
*BJØP
Teorirom (27) 6-209
PIN2002
Vg2 Reparasjon og vedlike
Andresen
ANDS
Teorirom (27) 6-209
PFO4209
Vg2 Prosjekt til fordypni
*Enggrav
*ENGG
Dataverksted (29) 2-140 A
PIN2003
Vg2 Dokumentasjon og kval
Oppebøen.
OPPA
Gammel hall (30) SAL-1
KRO1002
Vg2 Kroppsøving
1)
3 10.00
10.45
Solum
SOLJ
Sveiseverksted 2-142
PIN2001
Vg2 Produksjon
Træland
TRÆK
Teorirom (27) 6-209
NOR1206
Vg2 Norsk , yrkesfag
Andresen
ANDS
Teorirom (27) 6-209
PFO4209
Vg2 Prosjekt til fordypni
Enggrav
ENGG
Teorirom (27) 6-209
PFO4209
Vg2 Prosjekt til fordypni
*Enggrav
*ENGG
Dataverksted (29) 2-140 A
PIN2003
Vg2 Dokumentasjon og kval
4 10.50
11.35
*Engebretsen
*ENGP
Sveiseverksted 2-142
PIN2001
Vg2 Produksjon
Træland
TRÆK
Teorirom (27) 6-209
NOR1206
Vg2 Norsk , yrkesfag
Andresen
ANDS
Teorirom (27) 6-209
PFO4209
Vg2 Prosjekt til fordypni
Enggrav
ENGG
Teorirom (27) 6-209
PFO4209
Vg2 Prosjekt til fordypni
*Enggrav
*ENGG
Dataverksted (29) 2-140 A
PIN2003
Vg2 Dokumentasjon og kval
5 11.55
12.25
Enggrav
ENGG
Teorirom (27) 6-209
Kontaktlærertime
Kontaktlærertime
6 12.30
13.15
*Engebretsen
*ENGP
Sveiseverksted 2-142
PIN2001
Vg2 Produksjon
Nøtsund
NØTM
Teorirom (27) 6-209
SAF1001
Samfunnsfag
Andresen
ANDS
Teorirom (27) 6-209
PFO4209
Vg2 Prosjekt til fordypni
*Enggrav
*ENGG
Teorirom (27) 6-209
PIN2002
Vg2 Reparasjon og vedlike
*Enggrav
*ENGG
Dataverksted (29) 2-140 A
PIN2003
Vg2 Dokumentasjon og kval
7 13.25
14.10
Solum
SOLJ
Sveiseverksted 2-142
PIN2001
Vg2 Produksjon
Nøtsund
NØTM
Teorirom (27) 6-209
SAF1001
Samfunnsfag
*Bjørkkjær
*BJØP
Teorirom (27) 6-209
PIN2002
Vg2 Reparasjon og vedlike
Rowlands
ROWC
Teorirom (27) 6-209
ENG1003
Vg2 Yrkesfag Engelsk
Enggrav
ENGG
Teorirom (27) 6-209
PFO4209
Vg2 Prosjekt til fordypni
8 14.15
15.00
Solum
SOLJ
Sveiseverksted 2-142
PIN2001
Vg2 Produksjon
Nøtsund
NØTM
Teorirom (27) 6-209
SAF1001
Samfunnsfag
*Bjørkkjær
*BJØP
Teorirom (27) 6-209
PIN2002
Vg2 Reparasjon og vedlike
Rowlands
ROWC
Teorirom (27) 6-209
ENG1003
Vg2 Yrkesfag Engelsk
Enggrav
ENGG
Teorirom (27) 6-209
PFO4209
Vg2 Prosjekt til fordypni
9 15.05
16.00
           
Nr. Læ.,Fag,Rom Kla. Tekst Tid Kobling Elev
1) OPPA, KRO1002, SAL-1 2BYG, 2PIN        
    Foregående timeplanForgreining av IndexNeste timeplan