Skoleruta
Aktivitetsplaner
Timeplaner
Boklister
Læreplaner

Timeplan 2011/12 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE 29.08.11 09:37
1TIB   Vg1 Teknikk og industriell produksjon
NB! Dette må betraktes som en rammeplan da undervisningen i stor grad er periodisert.

1BAA 1BAB 1HSA 1HSB 1HSC 1IDA 1IDB 1IDC 1STA 1STB 1STC 1TIA 1TIB 2BUA 2BYG
2HEA 2PIN 2IDR 2REA 2SAM 3IDR 3REA 3SAM 3PBA 3PBB 1INF VO-HSF NyGivYF NyGivSF IPAD
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1 8.15
9.00
Andresen
ANDS
Kjemisal (27) 4-124
NAT1001
Vg1 Yrkesfag Naturfag
Rowlands
ROWC
Teorirom (15) 1-174
ENG1001
Vg1 Yrkesfag Engelsk
Bjørkkjær
BJØP
Sveiseverksted 2-142
TIP1002
Vg1 Tekniske tjenester
Engebretsen
ENGP
Sveiseverksted 2-142
TIP1001
Vg1 Produksjon
Bjørkkjær
BJØP
Datalab. (25) 4-131
TIP1003
Vg1 Dokumentasjon og kval
2 9.05
9.50
Andresen
ANDS
Kjemisal (27) 4-124
NAT1001
Vg1 Yrkesfag Naturfag
Rowlands
ROWC
Teorirom (15) 1-174
ENG1001
Vg1 Yrkesfag Engelsk
Bjørkkjær
BJØP
Sveiseverksted 2-142
TIP1002
Vg1 Tekniske tjenester
Engebretsen
ENGP
Sveiseverksted 2-142
TIP1001
Vg1 Produksjon
Bjørkkjær
BJØP
Teorirom (15) 1-174
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
3 10.00
10.45
Rowlands
ROWC
Teorirom (15) 1-174
ENG1001
Vg1 Yrkesfag Engelsk
Sandberg.
SANH
Ny hall (30) SAL-2
KRO1001
KRO1001
1)
Bjørkkjær
BJØP
Sveiseverksted 2-142
TIP1002
Vg1 Tekniske tjenester
Engebretsen
ENGP
Sveiseverksted 2-142
TIP1001
Vg1 Produksjon
Bjørkkjær
BJØP
Teorirom (15) 1-174
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
4 10.50
11.35
Weisser
WEIA
Teorirom (15) 1-174
NOR1204
Vg1 Yrkesfag Norsk
Sandberg.
SANH
Ny hall (30) SAL-2
KRO1001
KRO1001
1)
Bjørkkjær
BJØP
Sveiseverksted 2-142
TIP1002
Vg1 Tekniske tjenester
Engebretsen
ENGP
Sveiseverksted 2-142
TIP1001
Vg1 Produksjon
Bjørkkjær
BJØP
Teorirom (15) 1-174
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
5 11.55
12.25
Bjørkkjær
BJØP
Teorirom (15) 1-174
Kontaktlærertime
Kontaktlærertime
6 12.30
13.15
Weisser
WEIA
Teorirom (15) 1-174
NOR1204
Vg1 Yrkesfag Norsk
Bjørkkjær
BJØP
Teorirom (15) 1-174
MAT1001
Vg1 Yrkesfag Matematikk P
Bjørkkjær
BJØP
Sveiseverksted 2-142
TIP1002
Vg1 Tekniske tjenester
Engebretsen
ENGP
Sveiseverksted 2-142
TIP1001
Vg1 Produksjon
Bjørkkjær
BJØP
Teorirom (15) 1-174
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
7 13.25
14.10
Bjørkkjær
BJØP
Teorirom (15) 1-174
MAT1001
Vg1 Yrkesfag Matematikk P
Bjørkkjær
BJØP
Dataverksted (29) 2-140 A
TIP1003
Vg1 Dokumentasjon og kval
Andresen
ANDS
Dataverksted (29) 2-140 A
TIP1003
Vg1 Dokumentasjon og kval
Engebretsen
ENGP
Sveiseverksted 2-142
TIP1001
Vg1 Produksjon
Bjørkkjær
BJØP
Teorirom (15) 1-174
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
8 14.15
15.00
Bjørkkjær
BJØP
Teorirom (15) 1-174
MAT1001
Vg1 Yrkesfag Matematikk P
Bjørkkjær
BJØP
Dataverksted (29) 2-140 A
TIP1003
Vg1 Dokumentasjon og kval
Andresen
ANDS
Dataverksted (29) 2-140 A
TIP1003
Vg1 Dokumentasjon og kval
Engebretsen
ENGP
Sveiseverksted 2-142
TIP1001
Vg1 Produksjon
Bjørkkjær
BJØP
Teorirom (15) 1-174
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
9 15.05
16.00
           
Nr. Læ.,Fag,Rom Kla. Tekst Tid Kobling Elev
1) SANH, KRO1001, SAL-2 1TIA, 1TIB        
    Foregående timeplanForgreining av IndexNeste timeplan