Skoleruta
Aktivitetsplaner
Timeplaner
Boklister
Læreplaner

Timeplan 2011/12 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE 29.08.11 09:37
1TIA   Vg1 Teknikk og industriell produksjon
NB! Dette må betraktes som en rammeplan da undervisningen i stor grad er periodisert.

1BAA 1BAB 1HSA 1HSB 1HSC 1IDA 1IDB 1IDC 1STA 1STB 1STC 1TIA 1TIB 2BUA 2BYG
2HEA 2PIN 2IDR 2REA 2SAM 3IDR 3REA 3SAM 3PBA 3PBB 1INF VO-HSF NyGivYF NyGivSF IPAD
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1 8.15
9.00
Engebretsen
ENGP
Teorirom-TIP (15) 2-255
MAT1001
Vg1 Yrkesfag Matematikk P
Enggrav
ENGG
Datalab. (25) 4-131
TIP1003
Vg1 Dokumentasjon og kval
Enggrav.
ENGG
Teorirom-TIP (15) 2-255
TIP1002
Vg1 Tekniske tjenester
Solum
SOLJ
Maskinverksted 2-141
TIP1001
Vg1 Produksjon
Andresen
ANDS
Dataverksted (20) 2-140 B
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
2 9.05
9.50
Engebretsen
ENGP
Teorirom-TIP (15) 2-255
MAT1001
Vg1 Yrkesfag Matematikk P
Enggrav
ENGG
Datalab. (25) 4-131
TIP1003
Vg1 Dokumentasjon og kval
Enggrav.
ENGG
Teorirom-TIP (15) 2-255
TIP1002
Vg1 Tekniske tjenester
Solum
SOLJ
Maskinverksted 2-141
TIP1001
Vg1 Produksjon
Andresen
ANDS
Dataverksted (20) 2-140 B
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
3 10.00
10.45
Andresen
ANDS
Teorirom-TIP (15) 2-255
NAT1001
Vg1 Yrkesfag Naturfag
Sandberg.
SANH
Ny hall (30) SAL-2
KRO1001
KRO1001
1)
Enggrav.
ENGG
Teorirom-TIP (15) 2-255
Maskinverksted 2-141
TIP1002
Vg1 Tekniske tjenester
Solum
SOLJ
Maskinverksted 2-141
TIP1001
Vg1 Produksjon
Engebretsen
ENGP
Dataverksted (20) 2-140 B
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
4 10.50
11.35
Andresen
ANDS
Teorirom-TIP (15) 2-255
NAT1001
Vg1 Yrkesfag Naturfag
Sandberg.
SANH
Ny hall (30) SAL-2
KRO1001
KRO1001
1)
Enggrav.
ENGG
Teorirom-TIP (15) 2-255
Maskinverksted 2-141
TIP1002
Vg1 Tekniske tjenester
Solum
SOLJ
Maskinverksted 2-141
TIP1001
Vg1 Produksjon
Engebretsen
ENGP
Dataverksted (20) 2-140 B
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
5 11.55
12.25
Engebretsen
ENGP
Teorirom-TIP (15) 2-255
Kontaktlærertime
Kontaktlærertime
6 12.30
13.15
Rowlands
ROWC
Teorirom-TIP (15) 2-255
ENG1001
Vg1 Yrkesfag Engelsk
Engebretsen
ENGP
Teorirom-TIP (15) 2-255
MAT1001
Vg1 Yrkesfag Matematikk P
Enggrav.
ENGG
Teorirom-TIP (15) 2-255
Maskinverksted 2-141
TIP1002
Vg1 Tekniske tjenester
Solum
SOLJ
Maskinverksted 2-141
TIP1001
Vg1 Produksjon
Andresen
ANDS
Dataverksted (20) 2-140 B
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
7 13.25
14.10
Træland
TRÆK
Teorirom-TIP (15) 2-255
NOR1204
Vg1 Yrkesfag Norsk
Rowlands
ROWC
Teorirom-TIP (15) 2-255
ENG1001
Vg1 Yrkesfag Engelsk
Enggrav
ENGG
Dataverksted (20) 2-140 B
TIP1003
Vg1 Dokumentasjon og kval
Solum
SOLJ
Maskinverksted 2-141
TIP1001
Vg1 Produksjon
Engebretsen
ENGP
Dataverksted (20) 2-140 B
TIP1003
Vg1 Dokumentasjon og kval
8 14.15
15.00
Træland
TRÆK
Teorirom-TIP (15) 2-255
NOR1204
Vg1 Yrkesfag Norsk
Rowlands
ROWC
Teorirom-TIP (15) 2-255
ENG1001
Vg1 Yrkesfag Engelsk
Enggrav
ENGG
Dataverksted (20) 2-140 B
TIP1003
Vg1 Dokumentasjon og kval
Solum
SOLJ
Maskinverksted 2-141
TIP1001
Vg1 Produksjon
Engebretsen
ENGP
Dataverksted (20) 2-140 B
PFO4106
Vg1 Prosjekt til fordypni
9 15.05
16.00
           
Nr. Læ.,Fag,Rom Kla. Tekst Tid Kobling Elev
1) SANH, KRO1001, SAL-2 1TIA, 1TIB        
    Foregående timeplanForgreining av IndexNeste timeplan