Skoletilbud 10/11
Studiespesialisering
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
Tip
AK

Du som velger studiespesialisering, bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Første året starter du med bare fellesfag. Deretter må du velge fordypning innen ett av programområdene realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag for det andre og det tredje året, noe som i praksis er et valg mellom enten realfag eller en kombinasjon av samfunnsfag og språkfag ved Kragerø videregående skole.

Skolen har "sydd sammen en pakke" av kjernefag for hver av de to elevgruppene. For Vg2 (2. klasse) realfag gjelder det matematikk, kjemi og biologi, noe som er basert på opptakskrav fra en del sentrale utdanningsinstitusjoner. I Vg3 fortsetter disse elevene med matematikk og kjemi og får i tillegg fysikk.

For samfunnsfag og språk er det faget sosiologi og sosialantropologi i tillegg til engelsk i Vg2, i Vg3 blir det politikk og engelsk. I tillegg til dette kan elevene velge blant ulike programfag til valg i både Vg2 og Vg3, entreprenørskap, foto og trykk, reiseliv og biologi.

Når det gjelder fremmedspråk for øvrig, er det et stort problem for en så liten skole å kunne tilby mange valgmuligheter. En sak er hvilke språk vi kan undervise i, en annen sak er at noen har fullført tre år med et fremmedspråk i grunnskolen og skal ideelt sett fortsette med det, mens andre skal ha begynnerundervisning.

Skolen har i mange år hatt tysk for elever som har fullført dette språket på ungdomsskolen, for de andre var det fransk begynnerundervisning. Fra skoleåret 2008/09 har skolen også hatt tilbud i spansk, for skoleåret 2009/10 var det - i tillegg til tysk - også tilbud til både elever som hadde hatt spansk og fransk på ungdomsskolen. Fra skoleåret 2010/11 har det vært for få elever til at det har blitt startet et kurs i fransk. Disse elevene må ta begynnerundervisning i tysk sammen med elever uten andre fremmedspråk fra ungdomsskolen. Dessuten er det altså fortsatt spansk og tysk for elever med andre fremmedspråk fra ungdomsskolen.

Elever på studiespesialisering uten andre fremmedspråk fra grunnskolen må fullføre tre år med andre fremmedspråk på videregående, de andre to år.

Reglene er nå slik at det skal velges minst 15 uketimer (dvs. 420 årstimer, i praksis tre fag) programfag i Vg2, 10 uketimer (eller 280 årstimer, i praksis to fag) skal være fra det programområdet en har valgt. Disse to fagene en også fortsette med i Vg3. 5 uketimer (140 årstimer) kan være fra et annet programområde. Det er selvfølgelig et begrenset antall fag skolen kan tilby.

Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høgskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Kunnskapsløftet
Vg1 Vg2 Vg3

Fag som er felles for alle program-områdene i studiespesialisering og idrettsfag på Vg1, undervises ved KVS i klasser med elever fra ulike utdanningsprogram, med andre ord studiespesialisering og idrettsfag.

Vg1:
Uketimer/fellesfag:
5 Engelsk
4 Fremmedspråk I /
4 Fremmedspråk II
2 Geografi
2 Kroppsøving
5 Matematikk - praktisk /
5 Matematikk - teoretisk
5 Naturfag
4 Norsk
3 Samfunnsfag

 

Vg2:
Uketimer/fellesfag:
4 Fremmedspråk I /
4 Fremmedspråk II
2 Historie
2 Kroppsøving
3 Matematikk - praktisk /
3 Matematikk - teoretisk
4 Norsk
PROGRAMFAG / REALFAG
PROGRAMFAG / SAMFUNNSFAG
PROGRAMFAG / SPRÅKFAG

 

Vg3:
Uketimer/fellesfag:
4 Historie
2 Kroppsøving
6 Norsk
3 Religion
PROGRAMFAG / REALFAG
PROGRAMFAG / SAMFUNNSFAG
PROGRAMFAG / SPRÅKFAG

Undervisning i ST/AF ved KVS