Skoleruta
Aktivitetsplaner
Timeplaner
Boklister
Læreplaner

Skoledager for elevene 2011/12:
August 2011 Skolestart for elevene: Onsdag 17.8.
September 2011 Fridag for elevene: Fredag 30. september
Oktober 2011 Høstferie uke 41, f.o.m. mandag 10. t.o.m. fredag 14. oktober
November 2011 Fridag for elevene: Mandag 21. november
Desember 2011 Siste skoledag før jul: Onsdag 21. desember
Januar 2012 Første skoledag etter nyttår: Mandag 2. januar
Februar 2012 Vinterferie uke 8 - f.o.m. mandag 20. t.o.m. fredag 24.februar
Mars 2012 Fridag for elevene: Tirsdag 20. mars
April 2012 Påskeferie - f.o.m. mandag 2. t.o.m. mandag 9. april
Første skoledag etter påske: Tirsdag 10.april
Fri: Mandag 30. april
Mai 2012 Off. høytidsdager: Tirsdag 1.mai
Torsdag 17.mai (også Kr.hf.dag)
Fri: Fredag 18.mai
Off. høytidsdag: Mandag 28. mai (2.pinsedag)
Juni 2012 Siste skoledag: Fredag 15. juni
 

Planleggingsdager for lærerne 2011/12:

August 2011 Mandag 15.
Tirsdag 16.
September 2011 Fredag 30.
November 2011 Mandag 21.
Mars 2012 Tirsdag 20.
  I tillegg kommer to kveldsøkter.
NB! NB! Foreløpig skolerute 2012/13 NB! NB!
Skoledager for elevene 2012/13:
August 12 Skolestart for elevene: Onsdag 15.8.
September 12  
Oktober 12 Høstferie uke 41, f.o.m. mandag 8. t.o.m. fredag 12. oktober
November 12 Fridag for elevene: Onsdag 21. november
Desember 12 Siste skoledag før jul: Fredag 21. desember
Januar 13 Første skoledag etter nyttår: Torsdag 3. januar
Februar 13 Vinterferie uke 8 - f.o.m. mandag 18. t.o.m. fredag 22.februar
Mars 13 Fridag for elevene: Tirsdag 12. mars
Påskeferie - f.o.m. mandag 25.mars, t.o.m. mandag 1.april
April 13 Første skoledag etter påske: Tirsdag 2.april
Mai 13 Off. høytidsdag: Onsdag 1.mai
Off. høytidsdag: Torsdag 9.mai (Kr.hf.dag)
Fri: Fredag 10.mai etter Kr.hf.dag
Off. høytidsdag: Fredag 17.mai
Off. høytidsdag: Mandag 20.mai (2. pinsedag)
Juni 13 Siste skoledag: Onsdag 19. juni
 

Planleggingsdager for lærerne 2012/13:

August 12 Mandag 13.
Tirsdag 14.
November 12 Onsdag 21.
Januar 13 Onsdag 2.
Mars 13 Tirsdag 12.
  NB Denne skoleruta mangler to planleggingsdager.