Studiespesialisering
Formgiving
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
TipPin
SeSam
OiMG

Kragerø-
modellen
1. klasse ST(AF)/ID
"Bli-kjent"-tur
Reportasje i
Utdanning
Intervju i
Skolefokus
Biologi-
ekskursjon
Friluftsliv
valgfag
Skoleutveksling/
Tyskland

Hva mener så elevene om Kragerø-modellen? En medarbeider fra det tidligere Lærerforbundets medlemsblad, Skolefokus, var på besøk og intervjuet bl.a. noen av elevene (f.v. Annette Bentsen, Birgitte Kjendal, Kaja Hasseldokk Jensen, Stine Letmolie Jenssen, Ida Arnoldsen Larsen, Else Berg Clausen og Hilde Skarvang) som var med på dette undervisningsopplegget det første skoleåret 2000/2001.

FOTO OG INTERVJU: Liv Skjelbred, Skolefokus nr 9, 2001

- Det er ikke så lett å lure seg unna lenger. Vi lærer å ta ansvar. Vi får bedre kontakt med læreren, og karakterene er blitt bedre, mener elevene.

For russekullet ved Kragerø videregående skole er det viktig at læringen er effektiv og at karakterene blir så gode som mulig. Skolefokus samlet sju avgangselever til samtale om den nye undervisningsformen. Den hadde de mye positivt å si om.

  Birgitte: - Det er en veldig fordel med en felles forelesning, for da får jeg med meg alt. Ellers i klassen blir det ofte avbrytelser. I små grupper har jeg bedre mulighet til å spørre lær3ren, om det er noe jeg ikke forstår.

  Else: - Enig! Karakterene har gått opp for nesten alle. Ved vanlig undervisning får vi gjennomgått stoffet vanligvis bare Ún gang. Nå sparer vi tid og rekker ofte repetisjon. Vi får prentet det inn!

  Birgitte: - I små grupper er det flaut ikke å kunne svare når læreren spør. Vi sitter i ring eller i hestesko. Det er ikke mulig å lure seg unna.

  Stine: - Jeg må sitte med øra på stilk hele tida.

  Skolefokus: - Men kan ikke en forelesning være søvndyssende?

  Ida: - Nei, absolutt ikke! Men det er viktig at forelesningene legges tidlig på dagen, for da er vi mest våkne.

  Skolefokus: - Men passer forelesningsformen for de svake elevene?

  Birgitte: - Ja, det tror jeg. Eleven får faktisk bedre kontakt med læreren enn ved vanlig undervisning i klasse.

  Hilde: - Vi lærer ikke bare å finne ut hvordan vi skal ta ansvaret, men hvordan vi skal ta det innenfor rammene.

  Ida: - Vi lærer ikke å ta ansvar for egen læring når læreren bare står og prater. Nå må vi ta ansvaret i praksis. Jeg føler det gir trygghet å vite at jeg klarer å følge med. Dessuten har jeg lært meg notatteknikk.

  Hilde: - Vi har alle forskjellige måter å lære på. Nå får vi stoffet presentert på flere måter slik at det passer for flere. Vi lærer også at vi har et ansvar selv. Ikke alle tar det like alvorlig, men vi får i alle fall flere muligheter.

  Skolefokus: - Men har dere ikke noe negativt å si om denne undervisningsformen?

  Else: - Jo, ulempen er at den er så populær, men samtidig så krevende, at den tar lett overhånd over andre fag.

  Ida: - Ja, men den bør ikke praktiseres i alle fag, for da ville vi blitt kjempeslitne.