Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk

Samliv, individ og samfunn
Kulturforståelse
Lov og rett: kriminalitet og domstoler
Demokrati, politiske partier og påvirkning
Politiske institusjoner i stat, fylker og kommuner
Velferdssamfunnet
Ungdom og økonomi
Arbeidsmarked og tariffavtaler
Arbeid og bedrifter, ledighet og miljø
Globalisering og styring, krig og fred
Internasjonalt samarbeid, miljø og utvikling
PowerPoint
Oppgaver
Ordgåter
Gjettelek
Lenker

Legg egne svar i tekstfeltene til de forskjellige oppgavene og klikk "Svar avgitt!" for hver oppgave. Legg merke til at programmet ikke godtar hva som helst! Hvis en ønsker å sette avsnitt, skriv <p>. Med koden <p align=justify> foran hvert avsnitt (også det første) blir det rett høyremarg - som i fasiten.