Generell info
Organisering
Arbeidsoppgaver
Ansatte
Medieomtale
Elevundersøkelsen
Skoleforum
VKT ruteinfo

KID står for kollektivtrafikk i distriktet, og dette prosjektet har utviklet en felles rutesøkfunksjon for kollektivtrafikken i Telemark. Det er planen at denne skal lenkes til alle nettsidene i kommunene i Telemark og til andre sider hvor det er aktuelt å ha en slik søkefunksjon, blant annet nettsidene til de videregående skolene i Telemark.

Informasjon fra alle ruteselskapene er samlet i felles databaser som driftes av VKT, noe som innebærer at en felles søkemotor for Telemark alltid vil være oppdatert og til å stole på, med rutegarantier fra selskapene/VKT. Denne informasjonen skal distribueres gjennom flere digitale kanaler: apps til smarttelefoner, android og iphone (VKT–ruteinformasjon), digitale tavler plassert ute på viktige trafikknutepunkt, felles rutesøkfunksjon for distribusjon over nettsider (nettsider for VKT, reiseliv og andre nettsteder der publikum forventer reiseinformasjon) og felles telefontjeneste (177).

 
 
Kort om kollektivtrafikk:
 
Ruteinfo: telefon 177
 
VKT: Vestviken Kollektivtrafikk
Vestviken: Buskerud, Telemark, Vestfold
KID: Kollektivtrafikk i distriktet
Regionrådssekretær og prosjektleder/KID:
   Erling Rønnekleiv
   Telefon: 99166419
Offisielt starttidspunkt for rutesøkfunksjonen:
   1. oktober 2011
(Prøveperiode: 15.09-01.10)