Kontor
Vaktmester
Data
Kantine
Renhold
Miljøtiltak
Miljøarbeider

Skolen har en miljøgruppe hvor både lærere, elever, miljøarbeider og helsesøster er representert. PP-tjenesten og skolens lederse deltar på noen av møtene. Vi arbeider med ulike miljøtiltak som skal fremme elevenes trivsel. Målet med arbeidet vårt er forebygging av rus, vold og mobbing.

Miljøarbeider Ronny Låås er ansvarlig. Ta kontakt med han eller andre medlemmer av miljøgruppa eller tillitsvalgt i klassen hvis du har forslag til miljøtiltak.

Under er planen for miljøtiltak for skoleåret 2007/08. Mer konkrete opplysninger om aktivitetene fins her.

Rusinformasjon fra Blå Kors
Oppdateres hver uke
Juventes hjemmeside
Ungdomsorganisasjon mot rus
Teatergruppa Kolon
Arbeid mot rus som tema
Hjemmesida til
Ungdom mot narkotika
Hjemmesida til MOT
Idrettens aksjon mot rus

Tiltak Målgruppe Tidspunkt Ansvarlig
"Bli kjent-uke" Alle elever Skolestart Kontaktlærere
Personlige samtaler med elever om rusmisbruk og mobbing Elever som har behov for dette Hele året Helsesøster og rådgiverne Marit Haug og Geir Westhrin
Bordtennisturnering Alle elever   Miljøarbeider, sivilarbeider Jonathan Rui Slettebakken og elever fra idrett
Internasjonal uke og OD Alle elever Uke 41 og 42 Lesley Mesel og skolens OD-komite
Kultursamling i kantina Alle elever November Miljøarbeider og skolens miljøgruppe
Trivselsfremmende markering av advent Alle elever Ca. 1. desember Renholdspersonale og vaktmester
Kolon: teaterforestilling med ungdom og rus som tema, i år narkotika Alle VG1- og VG2-klasser Torsdag 31. januar Administrativ leder Sigurd Gausdal og miljøarbeider
Klassesamtaler om ungdom og rus Alle VG1-klassene Etter Kolon-forestillingen Kontaktlærere og helsesøster
"Sei ifrå" Alle VG1-klassene Vinteren 2008 Miljøarbeider i samarbeid med veikontoret
Russ og rus - samtaler i avgangsklassene Alle elever som er russ Mars/april

Helsesøster i samarbeid med russestyret og politiet

Kultursamling i kantina Alle elever Rundt påske Miljøarbeider og skolens miljøgruppe
Sandvolleyballturnering Elever Våren Miljøarbeider og sivilarbeider
Sommeravslutning Alle elever og ansatte Siste skoledag Avdelingsledere og miljøarbeider
Koordinering av miljøgruppa Miljøgruppa Hele året Helsesøster