Tyskland/BeNeLux
Litauen
Polen
Praha
Frankrike
Belgia
Hellas
London
Skottland
Norden

Fra 1995 til 2004 var det vanlig at elevene i 3AF reiste med Hvite busser eller Aktive Fredsreiser. Ideen bak disse turene er at nazisme, fascisme og rasisme best kan bekjempes ved å gi yngre mennesker et mest mulig autentisk bilde av de grusomhetene som foregikk under andre verdenskrig med holocaust som et sentralt tema. Ferden gikk i perioden fra 1995 til 2002 mot konsentrasjonsleirene i det sørlige Polen med utryddelsesleiren Auschwitz som den mest sentrale. Et besøk i Berlin var også en del av turen. Fra høsten 2003 ble det i stedet Frankrike og Belgia, siden mange alt hadde reist til Polen og Berlin mens de gikk på ungdomsskolen. På turene er det egne guider i tillegg til tidsvitner. Siden den generasjonen som personlig opplevde fangenskap under krigen, er i ferd med å falle fra, vil det etter hvert bli andre personer som stod fangene nær.

Bildene fra denne turen i 2000 er tatt av Håkon Langlo. Øverst ser vi mange av elevene samlet like etter ankomsten til Polen med ferje fra Sverige. De to neste bildene viser glimt fra omvisningen inne i Auschwitz, leiren som mer enn noen forbindes med nazistenes systematiske forsøk på å utrydde jødene med den moderne statens tekniske hjelpemidler i form av transportkapasitet og giftgass. Det er også andre konsentrasjonsleire som besøkes. Dessuten går ferden innom Berlin med sine mange spor etter både nazismen og den kalde krigen. En av postene på programmet i Auschwitz var en enkel seremoni der elevene la ned blomster ved et minnesmerke. Fra venstre ser vi Charlotte Therkelsen og Signe Kårstad, Kevin Dippner og Aphirak Juthajan.

Det er også laget en presentasjon av turen til Auschwitz med Hvite Busser i 2002.