Tyskland/BeNeLux
Litauen
Polen
Praha
Frankrike
Belgia
Hellas
London
Skottland
Norden

Våren 2001 var seks elever fra annen- og tredjeklasse hjelpepleier på utveksling i Pasvalys i Litauen i to uker sammen med to lærere, mens to lærere fra Pasvalys tilbrakte en uke ved KVS. Etter at de baltiske statene brøt med Sovjetunionen i 1991, har de prøvd å bygge opp forbindelser med Vest-Europa, bl.a. ved hjelp av vennskapskommuner i de nordiske landene, og disse har vært behjelpelige i oppbygging av en hjemmetjeneste i kommunene. Fattigdom, lav levealder, alkoholisme og arbeidsledighet var problemer som gjorde inntrykk. Folk hadde stort sett ikke innlagt vann, og toalettet var gjerne en potte under senga. En gang hadde jentene med seg en plate sjokolade, til en verdi av to-tre kroner omregnet til norsk valuta, til en eldre dame, som ikke hadde opplevd noe slikt på lang tid. I Norge er Drangedal er Pasvalys' vennskapskommune, og det gjennom nabokommunen at KVS fått kontakten. Turen til Lituaen ble støttet økonomisk av Drangedal kommune og Telemark fylke. Gruppa bodde i leiligheter to og to på rommet, og prisnivået var behagelig: 600 kroner for middag inkludert drikke for 14 personer!

Her er gruppa avbildet utenfor rådhuset i Pasvalys, en landkommune med 37000 innbyggere og med et sentralt tettsted omtrent på størrelse med Kragerø. Fra venstre ser vi Solveig Tveit, Caja Rognli, Siv Hellermyr, Trine-Lise Åsulfsen, Stine Johansen, Kristin Skotmyr og May Elin Voje. Som fotograf var også Marit Haug til stede da bildet ble tatt. En tur til Litauens hovedstad Vilnius avslørte stor forskjell på by og land, bl.a. når det gjelder engelskkunnskaper, og Latvias hovedstad Riga viste seg på mange måter som en vestlig by med høyt prisnivå. Her er kommunens overjordmor fotografert sammen med fire av jentene fra KVS. Utdannelsen av helsepersonell er på mange måter ulik den vi kjenner fra Norge. Sykepleierne minner mer om legeassistenter med en heller akademisk utdannelse, mens kategorien hjelpepleier ikke fins. Da det også var språkbarrierer pga. andre tradisjoner mht. til fremmedspråk, var ikke elevutveksling i tradisjonell forstand naturlig, men gruppa besøkte et gymnas.

Her er jentene på besøk på sykehus og sykehjem, der det imidlertid heller ikke ble praksis pga. språkproblemene. Siden har det vært flere besøk:

AF-elevenes besøk høsten 2001
 
AF- og HS-elevenes besøk våren 2003