Elevrådet
Solidaritetsprosjekt
Aktiviteter
Russerevy
Utdannelse
Reglement
Håndbok

På landsmøtet i Norges Gymnasiastsamband (NGS) i 1964 ble det vedtatt å starte en solidaritetsaksjon med ungdom andre steder i verden som ikke hadde det like bra som i Norge. Dette ble starten på Operasjon Dagsverk, som nå videreføres av Elevorganisasjonen. Som navnet på aksjonen forteller, skal elevene arbeide en dag, tradisjonelt en torsdag i slutten av oktober, til inntekt for et spesielt formål. Det skjer i samarbeid med en veletablert humanitær organisasjon. Forut for selve OD-dagen arrangeres dessuten internasjonal uke for å informere om bakgrunnen for aksjonen og skape engasjement.

Til og med skoleåret 2009/2010 var OD en svært viktig begivenhet ved Kragerø videregående skole, og elevene her var blant de 120 000 som på landsbasis samlet inn ca. 30 millioner kroner hvert år.Det konkurreres også om hvilken skole som arrangerer best internasjonal uke. For 2002 var det Kragerø videregående skole som fikk denne prisen. Lenkesamlingen til høyre er en dokumentasjon på OD-arbeidet ved skolen i perioden 2002-2009, naturlig nok med en viss vekt på 2002.

Ved Kragerø videregående skoleble det en endring fra 2009/10. I stedet for å delta i OD-aksjonen valgte skolen å arrangere en solidaritetsdag til fordel for Ilula Orphan Program i Tanzania. Skolen hadde allerede kontakt med denne institusjonen gjennom en av lærerne, og vinteren 2011 (uke 8 og 9) var representanter for både elever og lærere på besøk. Like før påskeferien ble innsamlingsaksjonen gjennomført, og pengene kunne offisielt overrekkes da en delegasjon fra Ilula besøkte skolen mot slutten av skoleåret 2010/11 (30. mai).

Representanter fra Ilula Orphan Program mottar sjekken 30. mai 2011.
Elever og lærere fra KVS besøker Ilula Orphan Program i uke 8 og 9 2011.
Les mer informasjon på hjemmesida til Operasjon Dagsverk.
OD-fest i kantina
fredag 23. oktober
2009 ved KVS.
OD-fest i kantina
fredag 24. oktober
2008 ved KVS.
OD-fest i kantina
fredag 19. oktober
2007 ved KVS.
OD-dagen
torsdag 26. oktober
2006 ved KVS.
OD-fest i kantina
fredag 20. oktober
2006 ved KVS.
Se glimt fra
Internasjonal Uke
2005 ved KVS.
Se KV-reportasje fra
OD 2005 ved KVS
laget av to elever.
Se glimt fra
maling av OD-banner
2004 ved KVS.
OD-fest i kantina
fredag 22. oktober
2004 ved KVS.
2a feirer seieren
for beste OD-banner
2004 ved KVS.
Se bildekavalkaden
fra OD 2003
ved KVS.
Se bildekavalkaden fra OD 2002 ved KVS:
Komiteen i arbeid
Form, farge, foto
Utstilling på bibliotket
Afrikansk dans
Rollespill
Gjest fra Sierra Leone
Afrikansk mat
Mekanikere i arbeid
I aksjon på torvet
Les hele rapporten fra
arbeidet med OD 2002
ved KVS.
Se presentasjonen av
prosjektskoler i Moyamba-
området i Sierra Leone.
Les intervjuet i KV med
OD-komiteen ved KVS
i uke 42, 2002.
Les reportasjen i KV fra
Internasjonal Dag ved
KVS 29.10.02.
Se glimt fra overrekkelsen
av prisen for 2002 til
KVS (9/4 - 2003).