Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

PowerPoint-presentasjon: norrønt språk
Bondesjakk med norrøne ord
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie før 1900
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie etter 1900
Arbeidsoppgaver: norrønt, dansketid
Arbeidsoppgaver: linjene fra 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: språkpolitikk, reformer etter 1900
Ordgåte: norrønt, dansketid
Ordgåte: linjene fra 1800-tallet
Ordgåte: språkpolitikk, reformer etter 1900
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
 Skoleslag, positivt til måltanken
               Utgitt i 1850 og 1873
             Ble dansk-norsk siden kalt
             Ble landsmål siden kalt
             Lydrett (stavemåte)
             Lesebokforfatter
           Aasens hjemdistrikt
             Husmannssønn og språkreformator
                   Bondesønn og språkrevolusjonær, fornavn
            10   Skriftnorm Aasen tok hensyn til
      11   Utgitt i 1848 og 1864
      12   Fire viktige språkvedtak her 1878-1892
          13   Aasens skriftnorm
                        14   Hunkjønn entall bestemt form hos Aasen
  15   Organisasjon fra 1906
    16   Vedtak om dette fra 1885
      17   Eventyrforteller med enkelte norske ord