Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

PowerPoint-presentasjon: norrønt språk
Bondesjakk med norrøne ord
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie før 1900
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie etter 1900
Arbeidsoppgaver: norrønt, dansketid
Arbeidsoppgaver: linjene fra 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: språkpolitikk, reformer etter 1900
Ordgåte: norrønt, dansketid
Ordgåte: linjene fra 1800-tallet
Ordgåte: språkpolitikk, reformer etter 1900
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
             Utgitt på "modersmaalet"
                     Første ord i vise på dialekt
                 Fire av disse i norrøn tid
         Stort sett norsk i dansketida
 Kirkereform som styrket dansk
                         I-omlyd av u
 Brakte med seg skrivekunsten
               Der dansk avløste latin
             Hadde sendt oss misjonærer
  10   Fastere på 1700-tallet
      11   Skrivestua til kongens råd
                12   Med Danmark i over 400 år
            13   Gammelnorsk
  14   Tok livet av mange skrivekyndige
          15   Mange lånord fra dette landet
      16   Formidlere av dansk kultur
                17   Forsvant gradvis som skriftspråk