Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

PowerPoint-presentasjon: norrønt språk
Bondesjakk med norrøne ord
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie før 1900
PowerPoint-presentasjon: språkhistorie etter 1900
Arbeidsoppgaver: norrønt, dansketid
Arbeidsoppgaver: linjene fra 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: språkpolitikk, reformer etter 1900
Ordgåte: norrønt, dansketid
Ordgåte: linjene fra 1800-tallet
Ordgåte: språkpolitikk, reformer etter 1900
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
               Forbund for dette fra 1907
                         Konservativ substantivendelse
                           Mer utbredt konsonant fra 1907
         Hensikten med nye former i 1917
               Obligatorisk stil på dette "målet"
                     Målmann fra Arbeiderpartiet
               Het bokmål fram til 1929
                           Symbol for konservative målfolk
                     Leder av "språkfredskomite"
                  10   Nynorsk i vestlige og disse deler
                      11   Skal ha 25 % nynorsk
                          12   Mindre utbredt konsonant fra 1907
            13   Avløste språknemnd i 1972
    14   Ny i 1907, 1917 og 1938 bl.a.
              15   Mange ord fra dette språket
16   Aksjon mot samnorsk
                    17   Kjent skolestyrevedtak her i 1939
            18   Fylke med 30 % nynorsk i skolen
          19   Lanserte tanken om samnorsk