Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Her er det en pedagogisk programvare for å trene nynorsk grammatikk, først og fremst laget for elever i videregående skole med nynorsk som sidemål. Programmet er laget i Visual Basic 6.0, slik at det skal kunne kjøres på Windows f.o.m. 95-versjonen. Vær oppmerksom på at liten skjerm(oppløsning) kan være et problem. Programmet fungerer også under Linux med WINE samt vb dll'en. Legg vb-dll'en i samme mappe som .exe-fila. Ev. kan .dll-fila legges i system-mappa til wine/windows. Spørsmålet om "Authenticode-signatur" er det bare å overse: Svar "ja"! (Den som derimot tror at Kragerø videregående skole legger ut pedagogiske programmer for å overføre virus til elevenes PCer, bør likevel tenke seg om!)

Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Feiltypene i sidemålsstilene kan deles inn i tre grupper: bøying av substantiv, bøying av verb og andre feil. De to første delene av programmet, bøying av nettopp substantiv og verb, er de mest omfattende. Programmet består av 7 deler med til sammen 165 øvinger, og hver del har sin karakteristiske farge, noe som gjør det lettere å navigere.

Hent programmet!
SUBSTANTIV
VERB
DIVERSE
ORD OG UTTRYKK
OMSKRIVING
RETTING
KRYSSORD