Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Norsklæreren
Noregs Mållag
nynorsk.no
Riksmålsforbundet
Språkrådet
Grammatikkspillet GREI fra UIO/Syddansk Univ.
Dialektprøver fra Norsk Nettskole
Dialektor: Dialektkunnskap fra Mohive AS
Norske dialekter
Norske dialektprøver
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker
vgskole.no/norsk
Norsksider, Skolenettet
Vestøls norsksider
Diktbasen fra Dagbladet
Norske aviser på dialekt (Odalen og Trøndelag)
Slang.no
Norske ordbøker
Nordisk Ordbok
Interaktiv norsk 2 videregående skole
Flerkulturell skole (Utdanningsdirektoratet)
Aasen-tunet
Nettkurs i nynorsk (Språkrådet)
På nynorsk (Nynorsksenterets nynorskkurs)
Norsk Forfattersentrum
Bokkilden
Litteratursøk
Det norske samlaget
Cappelen forlag
Oktober forlag
Aschehoug forlag
Gyldendal forlag
Tiden forlag
Damm forlag
Opplev Ibsen!
Foreningen !les
Diktets Venner