Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

PowerPoint-presentasjon: språksosiologi
PowerPoint-presentasjon: målføre
Arbeidsoppgaver: målføre og språksosiologi
Ordgåte: målføre A
Ordgåte: målføre B
Ordgåte: målføre C
Gjettelek med målføreprøver 1
Gjettelek med målføreprøver 2
Gjettelek med målføreprøver 3
Gjettelek med målføreprøver 4
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

Svar: Antall forsøk:
 Grensefylke for "tjukk l" og jamvekt
               Hunkjønnsending i Trøndelag
   Øygruppe med mye apokope
               Infinitivsending i Troms og Finnmark
       By der de kaller seg "i"
               Vanlig hunkjønnsending i sørvest
               Lyd med mange uttalevarianter
         Distrikt der "å" uttales "ao"
 Smalt fylke med korte ord
    10   Dal hvor "y" tradisjonelt uttales "i"
              11   Falles ofte bort i presens og ubestemt flertall
    12   By med "bløte" konsonanter og "skarre-r"